Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Naam

Financieel belang 2019

Financieel belang 2020

Financieel belang 2021

Structurele bijdrage 2021

Incidentele bijdrage 2021

Verwacht resultaat 2021

Eigen vermogen
01-01-2021

Eigen vermogen
31-12-2021

Vreemd vermogen
01-01-2021

Vreemd vermogen
31-12-2021

PZH% stemaandeel 2021

Vertegenwoordiging

Gemeenschappelijke regeling

DCMR Milieudienst Rijnmond

29.915.577

30.844.103

31.248.831

28.548.831

2.700.000

2.551.000

3.200.000

10.000.000

10.000.000

37,5%

Meervoudig

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

8.378.979

6.499.000

8.109.816

7.109.816

1.000.000

1.760.000

7.691.658

34%

Meervoudig

Omgevingsdienst West-Holland

3.074.133

3.230.000

3.022.000

2.499.000

523.000

397.000

854.983

406.000

5.672.000

7.500.000

16%

Meervoudig

Omgevingsdienst Midden-Holland

3.269.940

3.418.735

3.234.228

3.125.686

108.542

2.310.000

2.207.000

8.701.000

8.804.000

18%

Meervoudig

Omgevingsdienst Haaglanden

8.277.765

7.403.705

7.706.940

7.706.940

1.071.400

1.071.400

16.550.800

17.872.800

29%

Meervoudig

Wegschap Dordtse Kil

387.500

200.000

25.000

25.000

4.700.000

6.521.000

11.361.000

12.550.000

46.182.000

42%

Meervoudig

GR Grondbank RZG Zuidplas

932.000

902.000

760.000

760.000

-7.000.000

95.500.000

91.000.000

40%

Meervoudig

Randstedelijke Rekenkamer

413.003

n.n.b.

Meervoudig

Totaal

54.648.897

52.497.543

54.106.815

49.775.273

4.331.542

5.097.000

13.308.383

13.005.400

148.973.800

189.050.458

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13