Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Reserves, voorzieningen en risico's

IIn verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn voor enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen en/of reserves gevormd om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken.

Reserves
(bedragen x € 1 mln)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Innovation Quarter (ROM-Zuidvleugel)

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Risicoreserve Energiefonds* (Houdstermaatschappij Zuid-Holland):

N.v.t.

3,0

9

18,1

41,2

50,1

50,8

Reserve Nazorg Stortplaatsen

-

-

-

-

4,4

4,4

4,4

Totaal

4,7

7,7

13,7

22,8

50,3

50,2

59,9

*Vanaf 2020 bevat de risicoreserve Energiefonds tevens de risicoreservering voor het innovatiefonds Energiiq

Voorziening
(bedragen x € 1 mln)

2015

2016

2017

2018

*2019

*2020

*2021

Warmtebedrijf Holding B.V.

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

ROM-D Capital B.V.

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Houdstermaatschappij Zuid-Holland

0

0

0

0,6

0,6

0,6

0,6

GR Grondbank RZG Zuidplas

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

Fonds Nazorg – Nazorg stortplaatsen

-

-

-

-

3,9

4,2

4,6

Totaal

13,1

13,2

13,2

13,8

17,7

18,0

18,4

*Op basis van Jaarrekeningen 2019 van de verbonden partijen

Nr.

Beleidsmatige risico’s

Ambitie

5

Deelnamerisico ROM-D Capital B.V.

i

4-1

6

Deelnamerisico InnovationQuarter

i

4-1

10

Deelname Houdstermaatschappij Zuid-Holland (HZH)

i

3-2

24

Subsidies Warmtebedrijf Holding

i

3-2

Nr.

Financiële risico’s (geprioriteerd op netto effect)
(bedragen x € 1 mln)

Max. schade

Kans van optreden

Effect netto (i)

Effect netto (s)

Ambitie

14

Waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas

i

16,4

25-50%

6,2

6-3

16

BRZO / RIE-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen

s

15

0-25%

1,9

7-1

18

Omgevingsrisico’s vergunningverlening, toezicht en handhaving

s

5

25-50%

1,9

7-1

Totaal

6,2

3,8

* Voor nadere toelichting zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13