Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Tabel verbonden partijen

De tabel van de verbonden partijen is onderverdeeld naar de volgende categorieën:

  • gemeenschappelijke regelingen;
  • vennootschappen en coöperaties;
  • stichtingen en verenigingen;
  • overige verbonden partijen.

Deze laatste categorie is opgenomen naar aanleiding van een aanbeveling door de commissie BBV. In de aanbeveling is aangegeven dat formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door:

  • het ontbreken van een financieel belang zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer provinciale geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht); én
  • een bestuurlijk belang.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13