Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Uitgegeven leningen en garanties

De provincie Zuid-Holland is terughoudend met het verstrekken van leningen en garanties om haar beleidsdoelen te bereiken. In de afgelopen jaren werd dit instrument sporadisch ingezet in de vorm van individuele leningen en revolverende fondsen.

Voor de uitoefening van de publieke taak heeft de provincie Zuid-Holland middels revolverende fondsen de Energietransitie en de mobiliteit via veren gestimuleerd.

De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 renteloze leningen per saldo ad € 1,2 mln verstrekt aan agrarische collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Enkele van deze leningen zijn gedeeltelijk verlengd tot april 2022. Het saldo van deze leningen is per 1 januari 2021 € 0,4 mln.

Door de transitie van DLG zijn de leningen van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland geëffectueerd. De overeenkomst stamt uit 2012 en lopen door tot het jaar 2024. Het had een oorspronkelijke hoofdsom van € 2,9 mln. De stand van de beide leningen is per 1 januari 2021 in totaal ruim € 1,3 mln.

De afgelopen jaren zijn leningen verstrekt aan verschillende veerexploitanten vanuit het revolverend verenfonds. De totale stand van uitstaande leningen uit het verenfonds is per 1 januari 2021 € 1 mln.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13