Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 2 Toelichting Voorzieningen

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per 31-12-2024

Voorziening Personeelsopleidingsbudg

1.786

1.786

0

0

1.786

1.786

1.786

1.786

Totaal

1.786

1.786

0

0

1.786

1.786

1.786

1.786

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13