Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 2 Toelichting Voorzieningen

Nazorg stortplaatsen

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per 31-12-2024

Voorziening Nazorg stortplaatsen

3.868

4.224

371

0

4.595

4.981

5.382

5.799

Totaal

3.868

4.224

371

0

4.595

4.981

5.382

5.799

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13