Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 2 Toelichting Voorzieningen

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per 31-12-2024

Voorz.Groot onderhoud MJOP gebouwen

0

235

1.000

774

461

193

494

288

Totaal

0

235

1.000

774

461

193

494

288

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13