Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland

Een duurzame organisatie vraagt om een duurzame huishouding. Wij streven hierbij naar tevreden medewerkers en klanten. Facilitaire activiteiten dragen bij aan het realiseren van de maatschappelijke opgaven, of het nu gaat om duurzame inkoop, een energieneutrale verbouwing van ons kantoor of de elektrificering van ons wagenpark. We ondersteunen daarom de beleidsmatige doelstellingen, zoals energietransitie, innovatie en slim datagebruik.

We zetten in op verduurzaming van ons vastgoed in lijn met de bestuurlijke afspraken binnen het Interprovinciaal Overleg en Energie Rijk Den Haag (ERDH). Inmiddels is gestart met de renovatie van gebouw C. Daarin is meegenomen de ontwikkeling van een integrale oplossing voor de warmte-koude-opslag van zowel gebouwdeel C als de andere bouwdelen. In 2020 is gestart met de verkenningsfase ten aanzien van het renoveren van de overige bouwdelen van het provinciehuis en de buitenlocaties. Urgente aanpassingen aan gebouwen vanwege brandveiligheid zijn gedaan en worden begin 2021 afgerond. Het onderzoek naar de optimalisatie van een duurzamer en gezonder aanbod van etenswaren in het provinciehuis is afgerond en waar mogelijk in 2021 geïmplementeerd.
Gezien de coronapandemie zullen aanpassingen worden doorgevoerd in de facilitaire dienstverlening. Dit zal ook zijn doorwerking hebben in o.a. huisvesting en vastgoed en financiën. Naar verwachting zal in de Jaarrekening 2020 en Voorjaarsnota 2021 meer inzicht kunnen worden gegeven. Dit is afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot corona.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13