Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal

We willen een duurzame organisatie zijn die aantrekkelijk is om voor te werken en wendbaar en slagvaardig op nieuwe ontwikkelingen weet in te spelen. Dat vraagt om modern werkgeverschap en goed personeelsbeleid. We dragen zorg voor behoud van kennis en ervaring (in-, door- en uitstroom) via het formuleren van een Strategische Personeelsplanning (SPP) op concernniveau. We herijken daartoe onze missie, visie en strategie en stellen een aantal strategische toekomstscenario’s op. We brengen de voor de provincie relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart en vertalen deze naar gewenste (benodigde) arbeidscapaciteit. We investeren in gerichte arbeidsmarktcommunicatie en in een traineeprogramma waarbij jonge getalenteerde mensen een tweejarig leer-werkprogramma doorlopen. We voeren de Participatiewet uit en dragen zorg dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan binnen onze organisatie krijgen. We faciliteren medewerkers in alle levensfasen bij het bevorderen van hun mentale en fysieke gezondheid. We nemen de uitkomsten en aanbevelingen uit de evaluatie van het Vitaliteitscentrum mee in de volgende fase van de uitwerking van de opgave Vitaliteit. En leggen hierbij de verbinding met andere opgaven en met interne- en externe ontwikkelingen. We geven invulling aan een pilot levensfasebewust personeelsbeleid in de vorm van individueel maatwerk voor medewerkers die ouder zijn dan 62 jaar, in de schalen 1-7 en fysiek en/of mentaal duurzaam beperkt.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13