Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Een duurzame informatievoorziening en digitalisering

Het verplicht thuiswerken tijdens de coronacrisis heeft laten zien dat door de digitale voorzieningen het werk door kan gaan en de digitale vaardigheid van de provinciale medewerkers is in korte tijd toegenomen. De verwachting is dat blijvend veel vaker vanuit huis zal worden gewerkt en we blijven daarom investeren in een veilige en betrouwbare digitale werkomgeving en zorgen voor een goede ondersteuning en een gericht trainingenaanbod.

We vernieuwen het opslagsysteem zodat digitale informatie vindbaar, toegankelijk en veilig is. We integreren dit opslagsysteem in de digitale werkomgeving, zodat het archiveren gebruiksvriendelijker wordt. Met de toename van de digitalisering neemt ook de wetgeving rond privacy, digitale toegankelijkheid en transparantie toe. Naast meer gebruikersvriendelijkheid nemen we de medewerkers werk uit handen door gebruik van algoritmen, maar ook faciliteren we door coaching en maatwerk. Zo kunnen we als organisatie aan de wettelijke verplichtingen blijven voldoen. Toegenomen digitalisering leidt ook tot grotere kwetsbaarheid; we brengen de informatieveiligheid binnen de provincie versneld op een niveau dat voldoet aan de eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die geldt als basisnormenkader voor de informatieveiligheid van de overheid.

We benutten onze voorloperspositie op het gebied van datagedreven werken, het datawarehouse en kennis van de nieuwste technieken (blockchain, artificiële intelligentie en virtual reality) om onze beleidsdoelen efficiënter en effectiever te realiseren. We streven ernaar dat dit integraal onderdeel wordt van de ambitieopgaven en faciliteren het opgavegericht werken door een betere en hoogwaardigere informatievoorziening. We stimuleren en faciliteren het debat over digitalisering en daarmee samenhangende ethische vraagstukken. Samenwerken met gemeenten en andere stakeholders staat daarbij centraal. We leren van best practices en faciliteren kennisuitwisseling.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13