Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf EU-subsidies

EU-begrotingsperiode 2021-2027

In 2021 start de nieuwe EU-begrotingsperiode (Meerjarig Financieel Kader 2021-2027). Een Finaal akkoord van de Europese Raad en het Europees Parlement wordt pas eind 2020 verwacht. Pas nadat dit akkoord is bereikt, wordt bekend hoeveel middelen Nederland krijgt voor de programma’s die in gezamenlijk beheer worden uitgevoerd en hoe deze over de provincies worden verdeeld. Wel beginnen de contouren van de nieuwe EU- subsidieprogramma’ langzaam zichtbaar te worden.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13