Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf EU-subsidies

Deelname aan EU-projecten

Bij de overige EU-programma’s kan de provincie als organisatie ook zelf subsidie aanvragen. Dit is mogelijk door als partner deel te nemen aan een project en vereist bijna altijd een internationaal consortium. Hierbij zijn er drie opties die verschillen in intensiteit en verantwoordelijkheid, namelijk: leadpartner, projectpartner of observer. De provincie is momenteel als deelnemer op alle drie de manieren actief.
Deelname aan EU- projecten door de provincie wordt via de inhoudelijke begrotingsambities verantwoord. Internationale samenwerkingsprojecten dragen daardoor altijd bij aan de realisatie van provinciale ambities. Onderstaande tabel biedt een overzicht van alle EU-projecten waar de provincie in de huidige EU-begrotingsperiode 2014-2020 aan deelneemt. De verwachting is dat er in 2021 nog een aantal nieuwe projecten voor de periode 2014-2020 zullen worden goedgekeurd.

Naam project
(bedragen x € 1 mln)

Programma

Rol provincie

Looptijd

Project-kosten provincie

Toegekende subsidie aan PZH

Totale project-kosten

S34Growth

Interreg Europe

Partner

1/4/2016 - 31/3/2020

0,2

0,2

2,2

Smart Pilots

Interreg Europe

Partner

1/4/2016 - 31/3/2020

0,2

0,1

1,4

SWARE

Interreg Europe

Partner

1/4/2016 - 30/9/2020

0,1

0,1

1,4

MET-Certified

Interreg 2 Zeeën

Observer

1/9/2016 - 31/12/2019

N/A

N/A

9,3

FRAMES

Interreg North Sea Region

Leadpartner

28/9/2016 - 29/9/2019

1,0

0,5

6,9

STAR2Cs

Interreg 2 Zeeën

Observer

13/7/2017 -28/2/2021

N/A

N/A

4,4

NEXTGEN

Horizon 2020

Partner

1/7/2018 - 1/7/2022

0,1

0,1

11,4

NEFERTITI

Horizon 2020

Partner

1/1/2018 - 1/1/2022

0,1

0,1

7,0

CLINSH

LIFE

Leadpartner

1/9/2016 - 30/11/2020

3,1

1,9

8,5

SecureNL

CEF

Leadpartner

1/11/2018 - 31/12/2022

1,2

0,2

18,9

JIVE2

Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking

Partner

1/1/2018 - 31/12/2023

8,9

3,1

106,0

Smart Hy-Aware

Interreg Europe

Partner

1/8/2019 - 31/7/2023

0,2

0,2

1,7

Upcycle Your Waste

Interreg 2 Zeeën

Observer

10/12/2019 - 30/9/2022

N/A

N/A

3,6

DuWijZH

ELENA

Leadpartner

1/10/2020 - 30/9/2023

3,0

2,7

3,0

RH2INE Kickstart Study

CEF

Leadpartner

2/3/2020 - 31/10/2021

0,4

0,2

1,0

LIFE IP All4- Biodiversity

LIFE

Leadpartner

9/3/2020 - 8/3/2026

2,8

1,7

16,3

Totalen

21,3

11,1

203,1

De in de tabel opgenomen bedragen betreffen de maximale hoogte van de toegekende subsidie. Het is niet ongebruikelijk dat deze bedragen bij vaststelling van de subsidie afwijken, doordat gedane uitgaven achteraf als niet-subsidiabel worden aangemerkt. Dit risico en de mitigerende maatregelen staan beschreven in risicoparagraaf 17 van deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13