Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Lokale lastendruk

De lokale lastendruk wordt bepaald door de hoogte van de inkomsten Motorrijtuigenbelasting te delen door het aantal belaste auto's. In 2021 komt de gemiddelde lastendruk uit op € 227.

Tabel Gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten

Jaar
(bedragen in €)

2018

2019

2020

2021

Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing

228

227

227

227

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13