Concept Begroting 2021
portal

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland

Wat gaan we doen om het beleidsdoel te realiseren?

Om de verschillende beleidsdoelen voor de ambitie te realiseren, hebben we elk doel vertaald in een aantal beleidsprestaties. Die staan hieronder beschreven. Deze zaken worden voor beleidsdoel 4-1 en 4-2 uitgebreider beschreven in het Programma Zuid-Hollandse Economie dat als bijlage bij de Begroting 2021 is opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13